Zgłoszenie dotyczy wad u dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 24 miesiąca życia, a także wad u dzieci martwo urodzonych i wad wykrytych prenatalnie.
Formularz zgłoszeniowy powinien wypełniać lekarz oddziału: noworodkowego, dziecięcego, położniczo-ginekologicznego; poradni: rejonowej-dziecięcej, specjalistycznej.
W celu uniknięcia dublowania zgłoszenia wady (u dzieci urodzonych żywo), lekarz który pierwszy stwierdził wadę rozwojową u danego dziecka i wypisał formularz wpisuje rodzaj zgłoszonej wady oraz datę zgłoszenia do Rejestru w Książeczce Zdrowia Dziecka na 3 stronie , w rubryce Kwalifikacja do grupy dyspanseryjnej lub na 7 stronie nowej Książeczki Zdrowia Dziecka w punkcie Testy przesiewowe, w rubryce inne. Jeśli zgłoszenia dokonuje lekarz położnik lub neonatolog, fakt ten należy także odnotować w Historii Rozwoju Noworodka na 2 stronie, w rubryce Kontrole, badania.

Przejdź do formularza zgłaszania wady